Svečano otvaranje KotorArt festivala, 1. jul 2022.

Photo credit: Krsto Vulović