Međunarodni festival KotorArt
27. jun – 13. avgust 2019.

XVIII Međunarodni festival klapa Perast
XXVII Kotorski festival pozorišta za djecu
XVIII Don Brankovi dani muzike
IX Pjaca od filozofa

IX Pjaca od filozofa