Međunarodni festival KotorArt, manifestacija od državnog značaja za kulturu Crne Gore, jedan je od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u državi i regionu. Svakog ljeta KotorArt okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika, a sa preko 200 programa na brojnim ambijentalnim lokacijama u Kotoru i širom Boke privlači više desetina hiljada posjetilaca, čime se svrstava u najposjećenije festivale ovog tipa u regionu.

Od svog osnivanja 2002.godine fokusiran na umjetničku muziku, a od 2009. godine i na brojne druge umjetničke discipline, KotorArt već sedamnaest godina razvija brend grada Kotora, čineći ga prepoznatim u zemlji i regionu po ekskluzivnosti i vrhunskom umjetničkom nivou svojih programa. KotorArt je dio kotorskog i crnogorskog kulturnog identiteta, uživa međunarodni ugled i stvara nemjerljive benefite za ekonomski i kulturni razvoj Boke Kotorske i promociju Kotora u inostranstvu. Takođe, daje i značajan doprinos međunarodnom imidžu Kotora kao neizbježne destinacije sa bogatom kulturnom ponudom.

1075348_590169614369254_1342866009_o.jpg

Prolazeći kroz različite formalne oblike i okvire, KotorArt je obuhvatao više različitih programskih cjelina u raznovrsnim umjetničkim disciplinama, poput umjetničke muzike, teatra, klapskog pjevanja, dječijeg teatra, arhitekture, filozofije, čak i visoke mode.

KotorArt Festival 2019. odvija se kroz četiri programske cjeline: XVIII KotorArt Don Brankovi dani muzike, XXVII KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu, XVIII KotorArt Festival klapa Perast, i IX KotorArt Pjaca od filozofa.

Sa vizijom Kotora kao važnog kulturnog centra Crne Gore, regiona ali i Evrope, KotorArt stremi ka umjetničkoj izvrsnosti. Okuplja vrhunske umjetnike, realizuje programe sa jedinstvenim i originalnim koncepcijama, koji su snažno povezani sa lokalnom zajednicom i često isprepleteni sa drugim oblastima i aktuelnim društvenim temama. Programi KotorArta njeguju tradiciju i poštuju kulturno nasljeđe ali i promišljaju savremene tendencije umjetničke produkcije, postavljaju umjetničke i produkcione standarde i stvaraju nova umjetnička djela crnogorskih i regionalnih kompozitora. Kroz Kotorsku koncertnu sezonu, radionice, predavanja, izdavaštvo i druge projekte, KotorArt proširuje aktivnosti na vansezonski period i daje svoj doprinos cjelogodišnjem kulturnom životu grada.

1398418_641895229196692_466914185_o.jpg

Kao festival od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, KotorArt uživa pokroviteljstvo Opštine Kotor i Ministarstva kulture Crne Gore. Veliki broj uspješnih kompanija u Crnoj Gori i regionu su podržali festival: Luštica Bay, Coca-Cola, Porto Montenegro, Luka Kotor, Prva banka Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka, Societe Generale, Sava osiguranje, Capital Plaza, Hard Rock Cafe, Hoteli Palma i Palmon Bay i mnoge druge, a programi festivala se organizuju zahvaljujući velikoj mreži partnera iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, na lokalnom i nacionalnom nivou. KotorArt je povezan sa međunarodnom umjetničkom zajednicom kroz saradnju sa brojnim organizacijama, umjetničkim agencijama i asocijacijama iz cijelog svijeta.

Sa značajnim procentom sredstava obezbjeđenim kroz donacije i komercijalna sponzorstva, KotorArt je jedan od najuspješnijih primjera na crnogorskoj kulturnoj sceni po pitanju diverzifikacije izvora prihoda, što je jedna od osnovnih strategija razvoja u savremenom menadžmentu u kulturi. KotorArt se izdvaja i u drugim aspektima svoga djelovanja, kao što je izrazito efikasan poslovni model u kome se gotovo 90% ukupnog godišnjeg budžeta usmjerava na programske troškove, za razliku od staromodnih organizacionih struktura u kojima se značajni procenti budžeta troše na administrativne troškove i plate zaposlenih.