Ulaznice

Međunarodni festival KotorArt ove godine trajaće od 13. jula do 14. avgusta sa preko 200 planiranih programa koji će se organizovati na mnogim atraktivnim lokacijama širom Boke Kotorske. Za svega 12 koncerata planirana je prodaja ulaznica.


Ulaznice su dostupne preko mreže GigsTixa, putem interneta na www.gigstix.me i širom Crne Gore, na izabranim lokacijama Tobacco S Press.