BAH JEZDI NA KAMILI ZA NAJMLAĐU PUBLIKU

Razvoj publike jedna je od konstanti Don Brankovih dana muzike. S idejom da je djeci umjetničku muziku najbolje približiti iz ugla vršnjaka, KotorArt je do sada realizovao različite programe pod nazivom KotorArtić – bilo je muzičkih predstava, muzičkih bajki, uličnih zabavljača, muzičkih radionica. Ove godine KotorArtić je realizovan u saradnji s Akademijom GIPAC (Global Intercultural Performing Arts Cast). 


U subotu, 14. jula, na kotorskoj Pjaci ispred crkava Sv. Luke i Sv. Nikole prikazana je muzička predstava Bah jezdi na kamili, zamišljena prema motivima autobiografske knjige kineske kompozitorke Đean J. Fu. Osnovna ideja predstave jeste sudar i razumijevanje različitih kultura, a fabula je zasnovana na avanturama čarobne kamile po imenu Kameo iz pustinje Gobi, koja vodi njemačkog baroknog kompozitora Johana Sebastijana Baha na putovanje, kroz vrijeme i prostor tokom kojeg on otkriva muziku i kulturu čitavog svijeta. Autorka predsave, Đean J. Fu, u svom kompozitorskom opusu koristi buku kao muzički izraz, instrumentalne teatralnosti i unakrsne gestove u zapadnoj i kineskoj muzici. S organizacijom Fokalna kineska muzika dobila je više nagrada i priznanja. Trenutno djeluje kao ko-umjetnički direktor GIPAC-a. Režiju ove dječijeg predstave potpisuje Vandže Džang, koja je diplomirala pjevanje i opersko izvođenje na Centralnom muzičkom konzervatorijumu u Pekingu, a masterirala na Muzičkom konzervatorijumu Nove Engleske. Djeluje kao generalna sekretarka i učitelj pjevanja u Bostonskoj kineskoj muzičkoj asocijaciji, predsjednica Akademije GIPAC, kineskog odjeljenja u SAD, predavač u Muzičkoj školi Dana Hall u Velsliju (SAD).


U kotorskoj predstavi pažnja je bila usmerena na muzičku kulturu Istoka, Amerike i, naravno, Crne Gore i regiona. U predstavi su učestvovali, pored režiserke Vandže Džang i članova plesnog studija Alisa, učenici ŠOSMO Vida Matijan: Vjera Radulović (violina), Zlata Marković (klavir), hor koji je pripremila dirigentkinja Dušica Cvetković, dok je samog Baha glumio Aleksa Balević.

Boris Marković
Pobjeda, 17. jul 2018.