ClimateKeys na 17. KotorArt Don Brankovim danima muzike

ClimateKeys Logo.jpg

Britanska pijanistkinja i kompozitorka Lola Perin osnivač je i inicijator globalnog ekološkog muzičkog pokreta ClimateKeys. Cilj projekta je da okupi pijaniste iz cijelog svijeta zainteresovane da koncertom i interaktivnom pričom stručnih predavača pokrenu publiku na promišljanje na temu klimatskih promjena i zaštite planete Zemlje. U okviru velikog planetarnog događaja organizuju se klavirski koncerti u saradnji sa stručnim govornicima, u kojima se angažuje publika u otvorenoj diskusiji. Klasični koncertni prostor se pretvara u mjesto za razgovor o klimatskim promjenama. Projekat nudi rijetku priliku izolovanom solističkom pijanisti da bude dio globalnog ekološkog pokreta. Do sada se u ClimateKeys uključilo 55 koncertnih pijanista iz preko 19 zemalja, od Indije do Crne Gore, od Južne Afrike do Kine.

 

U okviru 17. KotorArt Don Brankovih dana muzike, dva ClimateKeys koncerta se održavaju u partnerstvu sa kotorskim Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. U utorak, 31. jula na Pjaci od Kina, Dr Vesna Mačić govoriće na temu Zašto nam trebaju zaštićena područja u moru?, a u četvrtak, 2. avgusta na temu Klimatske promjene i nove vrste. U muzičkom dijelu programa, nastupaće članovi tima KotorArt Don Brankovih dana muzike.

 

Dr Vesna Mačić je diplomirala 1996.g. a magistarske studije na TEMPUS centru, smjer Zaštita voda je završila 2001.g. Doktorski rad je odbranila 2010.g. na Fakultetu za biologiju, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 1997. godine  radi u Institutu za biologiju mora, Univerziteta Crne Gore, a 2016. g. je izabrana u zvanje viši naučni saradnik za fitobentos. Bavi se izučavanjem morskih algi i cvjetnica, zatim mapiranjem staništa na morskom dnu, zaštićenim i invazivnim vrstama, uspostavljanjem zaštićenog područja u moru, problemom čvrstog otpada u moru i drugim aktuelnim temama. Učestvovala je u realizaciji preko 50 nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata, a pohađala  je i veći broj obuka u inostranstvu. Objavila je više od 60 naučnih radova. Aktivno se bavi ronjenjem sa autonomnim aparatima od 1998. g.