Finansiranje klasične muzike: Održana prva radionica evropskog projekta #synergy u Ljubljani

Prva od šest radionica u okviru evropskog projekta #synergy, sa nazivom Finansiranje klasične muzike: Različite forme finansiranja i načini za postizanje finansijske samoodrživosti, održana je ove sedmice u Ljubljani.  Pored stručne javnosti i ljubljanskih institucija kulture, tima Festivala Ljubljana, radionicama su prisustvovali i predstavnici svih #synergy partnera: KotorArta, inicijatora i glavnog koordinatora projekta, Centra Beogradskih festivala, Dubrovačkih ljetnih igara, Kosovo Šopen asocijacije i organizacije Vox Baroque iz Tirane.

DarjaStravsTisu_7418.jpg
Festivali nijesu samo kultura, već platforma za mnoštvo stvari. Svaki uloženi euro u kulturu, višestruko se vraća u budžet jedne države. Grad Ljubljana, recimo, izdvaja preko 10% budžeta za kulturu, istakao je u svom izlaganju Darko Brlek, generalni i umjetnički direktor Festivala Ljubljana, koji je ujedno i bio domaćin radionica.
 
O važnosti ulaganja, kreiranju dobrih programa i podizanju ljestvice kvaliteta, kao i primjerima dobre prakse, govorili su Andrej Drapal, konsultant za menadžment kompanije Consensus, Blaž Peršin, direktor Muzeja i galerija Grada Ljubljane, kao i Tibor Mihelič Syed, generalni direktor Slovenačkog omladinskog teatra.
 
Ova radionica je po prvi put okupila i članove istraživačkog tima projekta, koji čine mladi menadžeri u kulturi iz svake od partnerskih zemalja. #synergy istraživački tim učestvovaće u narednom periodu na preostalih pet radionica projekta i sumirati stečena saznanja i iskustva u jedinstvenu publikaciju, svojevrsni Vodič za produkciju umjetničke muzike u našem regonu.
DarjaStravsTisu_7480.jpg
#synergy je međunarodni projekat saradnje, iniciran od strane KotorArta i podržan na pozivu Kreativne Evrope za podršku projekata saradnje na Zapadnom Balkanu. Ciljevi ovog projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu. Tokom 3 godine trajanja, projekat će okupiti 12 kompozitora, preko 50 mladih muzičara i menadžera u kulturi, organizovaće se 6 seminara za profesionalce u kulturi, 12 rezidencija za kompozitore na kojima će nastati 12 novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona, ali i same Evrope. Kao veliko finale projekta, planirana  je festivalska turneja koja će kompozitore, nove kompozicije i mlade muzičare predstaviti tokom ljetnjih festivala širom Zapadnog Balkana, a koja započinje upravo na KotorArtu.

Photo credits: Darja Štravs Tisu