Hronologija crkvene horske prakse

Izvodeći reprezentativne primjere hrvatske crkvene muzike, Akademski hor Ivan Goran Kovačić je na KotorArt Don Brankovim danima muzike izazvao tople reakcije publike. U Bogorodičinom hramu na Prčnju, u subotu 16. jula, ansambl je pod vođstvom dirigenta Luke Vukšića, predstavio djela hrvatskih kompozitora, kao i napjeve iz usmene izvođačke prakse.
 
hor igk.jpg
Crkvena umjetnost, kroz koju se očitavaju njeni različiti religijski kao i čisto estetski aspekti, civilizacijska je tekovina. U hrvatskoj horskoj muzici ona zauzima važan segment kroz dugi istorijski period. S tim u vezi, Akademski hor Ivan Goran Kovačić predstavio je na KotorArtu izbor iz hronologije hrvatske horske sakralne muzike, od srednjovjekovnog crkvenog pjevanja do savremenih kompozicija. Bogatstvo glagoljaških napjeva, tradicije pjevanja svještenika glagoljaša na crkvenoslovenskom jeziku hrvatske redakcije (na glagoljici), u kojoj se ukrštaju uticaji gregorijanskog korala, vizantijskih crkvenih napjeva i lokalnih svjetovnih pjevačkih praksi, predstavili su muški članovi ansambla kroz dva srednjovjekovna napjeva – Gospodine smiluj se Puče moj. Pored toga, Hor je izveo i pjesmu Glasove su na nebeseh koja je polovinom 17. vijeka zapisana u Pavlinskom zborniku, jednom od najvažnijih spomenika barokne hrvatske umjetnosti.
 
Precizna dikcija i intonacija, pažljivo izgrađena vokalna tehnika, raskošni zvuk u službi estetike samog djela, odlike su današnjeg pjevačkog umjeća Akademskog hora Ivan Goran Kovačić, o čemu skoro dvije decenije vodi računa njegov dirigent Luka Vukšić. Treba istaći da je ovaj ansambl nastao u poslijeratnom periodu, 1948. godine, i da je bio jedan od najcjenjenijih jugoslovenskih horova. Plejada dirigenata kojoj pripadaju Mladen Jagušt, Lovro Županović, Adalbert Marković, Vladimir Kranjčević, vremenom je oblikovala i repertoar, i zvuk ansambla. Pored a cappella pjevanja (bez instrumentalne pratnje), Hor redovno nastupa sa Zabrebačkom filharmonijom i Simfonijskim orkestrom HRT-a, a uspješnu saradnju je ostvario i sa brojnim simfonijskim orkestrima i filharmonijama u inostranstvu.
 
Kada je riječ o autorskoj muzici izvedenoj na KotorArtu, Hor je u svom punom sastavu mješovitog hora predstavio djela Ivana Lukačića, Ivana pl. Zajca, Franja Dugana Starijeg, kao i kompozitora 20. i 21. vijeka: Rudolfa Maca, Mata Lešćana, Jakova Gotovca, Blaženka Juračića i Borisa Papandopula. Profesionalnost ansambla, prepoznata je na različitim nivoima interpretacije i odnosa prema nastupu. Renesansni zvučni ambijent Hor je prikazao kroz Duganovu Molitvu, dramatičnost izraza kroz Gotovčevu numeru Terra tremuit, dok je numerom Svet iz Hrvatske mise Papandopula izneo čitav niz interpetativnih zahtjeva – od dvohorskog stila (corri spezzati), preko moćnog fugata, do spektra dinamičkih nijansi i funkcionalnosti muzike na krajnjim registarskim granicama.
 
Boris Marković