Izložba slika Itaka Antuna Sbutege na KotorArtu

Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike organizuju autorsku izložbu slika, dr Antuna Sbutege, pod nazivom Itaka. Otvaranje izložbe će biti upriličeno u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru, u srijedu, 02. avgusta, sa početkom u 20 časova. Na otvaranju izložbe govoriće direktorica Pomorskog muzeja, Maja Uskoković, izvršni i umjetnički direktor festivala KotorArt, Ratimir Martinović, kao i sam autor, Antun Sbutega. Izložba se može posjetiti do 16. avgusta. 

IMG_4148.jpg

Dvadeset slika izrađenih tehnikom ulje na platnu nastale su tokom proteklih trideset pet godina i tematski su vezane za Boku Kotorsku koja za autora predstavlja životnu luku – Itaku. Na platnima su prikazani pejzaži Boke, more, brda, nebo, galebovi, golubovi, crkve, palaci, trgovi, palme, njeni jedrenjaci, paroborodi, scene karnevala, kupačice, kao i njena duhovna dimenzija, Bogorodica, anđeli i sveci. Riječ je o figurativnom slikarstvu koje preko prikazivanja fizičke dimenzije ima pretenzije da pronikne u metafizički prostor. Autor pokušava da transcendira prikazanu stvarnost, da se poveže sa arhetipskim prostorom kolektivno nesvjesnog, oniričkog, uspostavi sintezu racionalnog i iracionalnog, kao i vremensku sintezu, povezujući razne vremenske slojeve, u težnji da probije opnu koja dijeli hronološko vrijeme od vječnosti, s dozom poetske nostalgije.

 

Antun Sbutega rođen je u Kotoru, gdje je završio Gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je i magistrirao i doktorirao. Predavao je na Pomorskom fakultetu u Kotoru do 1991, kada se s porodicom seli u Rim. Radio je u Kongregaciji za evanđelizaciju naroda u Vatikanu. Za prvog ambasadora Crne Gore pri Svetoj stolici i Suverenom viteškom malteškom redu imenovan je 1. januara 2007, i tu dužnost obavljao je do 1. aprila 2013. godine. Bio je ambasador Crne Gore u Republici Italiji, Malti i San Marinu do penzionisanja, krajem 2016, kao i admiral Bokeljske mornarice Kotor. Predsjednik je Savjeta Fondacije Don Branko Sbutega, nosilac je više odlikovanja i član viteških redova. Sarađivao je s više univerziteta u Italiji, učestvovao je na brojnim naučnim skupovima. Autor je petnaest monografija i preko stotinu naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije, pomorstva, istorije, diplomatije i umjetnosti u Crnoj Gori, Italiji, Hrvatskoj i Vatikanu. Od djetinjstva se bavi umjetnošću, posebno slikarstvom. Do sada je izlagao na kolektivnim izložbama.