Konkurs za učešće u evropskom projektu saradnje #synergy

KotorArt Don Brankovi dani muzike pozivaju mlade menadžere i istraživače u kulturi da se prijave na konkurs za učešće u evropskom projektu saradnje #synergy
SPH_5688.jpg
_ Projekat #synergy
Projekat pod nazivom #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans (Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu), evropski je projekat saradnje iniciran od strane KotorArt Don Brankovih dana muzike, koji okuplja neke od najvećih festivala umjetničke muzike u regionu, kao što su: Centar beogradskih festivala (BELEF i BEMUS), Dubrovačke ljetnje igre, Ljubljana Festival, organizacija Vox Baroque iz Albanije i Udruženja F. Šopen sa Kosova.
 
Tokom 3 godine trajanja, projekat će okupiti 12 kompozitora, preko 50 mladih muzičara i menadžera u kulturi, organizovaće se 6 seminara za profesionalce u kulturi, 12 rezidencija za kompozitore na kojima će nastati 12 novih djela inspirisanih kulturnom baštinom regiona i Evrope. Kao veliko finale projekta, planirana je festivalska turneja koja će kompozitore, nove kompozicije i mlade muzičare predstaviti tokom ljetnjih festivala širom Zapadnog Balkana.
Ciljevi #synergy projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih gradova i zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.
 
Projekat #synergy je podržan od strane Evropske komisije, kroz program Kreativna Evropa, što je prvi put da jedna organizacija iz Crne Gore dobije priliku i povjerenje EU da bude nosilac projekta podržanog u okviru ovog programa.
Više detalja o projektu možete pronaći na: www.synergyproject.info i www.kotorart.me

 

_ Kako biste učestvovali u #synergy projektu?
 • Prilika za profesionalno usavršavanje u različitim oblastima menadžmenta u kulturi, zajedno sa kolegama, mladim perspektivnim mladim menadžerima/istraživačima u kulturi iz zemalja Zapadnog Balkana i regiona;
 • Učešće na 6 radionica u različitim projektnim zemljama tokom 2021. i 2022. godine: Finansiranje klasične muzike (oktobar 2021, Ljubljana), Programiranje klasične muzike (novembar 2021, Kotor), Klasična muzika i razvoj publike (mart 2022, Tirana), Klasična muzika i profesionalno obrazovanje (april 2022, Priština), Produciranje klasične muzike (septembar 2022, Dubrovnik), Marketing u klasičnoj muzici (oktobar 2022, Beograd). Troškovi puta i smještaja su pokriveni, a prisustvo ovim projektnim aktivnostima je obavezno;
 • Učešće u radnoj posjeti i stručnim konsultacijama koje će se održati u saradnji sa UNESCO interdisciplinarnim programom Kulturna politika i menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i mogućnost da bude dio panela Klasična muzika i kulturna politika (oktobar 2022, Beograd). Troškovi puta i smještaja su pokriveni;
 • Učešće u istraživačkom timu koji će sprovesti analizu položaja sektora klasične muzike u zemljama učesnicama projekta. Konačni rezultat ovog rada biće kreiranje Vodiča za produkciju klasične muzike, koji će biti objavljen i promovisan širom zemalja regiona. Predviđeni bruto honorar iznosi 700 EUR;
 • Učešće na Montage week-u (maj 2023, Crna Gora) – petodnevnom sastanku na kojem će biti javno prezentovani rezultati projekta #synergy. Troškovi puta, smještaja su pokriveni; 
 • Profesionalno urađen media kit. 
 
_ Koga tražimo?
 • Na početku ste karijere, ali već imate malo iskustva u menadžmentu i/ili komunikacijama u kulturi, teoriji kulture ili drugim srodnim disciplinama; 
 • Odlično vladate engleskim jezikom (govornim i pisanim);
 • Dobro se snalazite na računaru. Poželjno je poznavanje: MS Word, GoogleDrive i GoogleDocs, Zoom;
 • Posjedujete visok nivo organizacije i sposobnost rada u timu. 
 • Motivisani ste da proširite svoje horizonte, unaprijedite vještine i spremni ste da budete dio različitih aktivnosti projekta #synergy.
 
_ Kako se prijaviti?
Da biste se prijavili, potrebno je da na e-mail adresu office@kotorart.me, najkasnije do 20. septembra 2021. godine pošaljete:
 • CV sa ličnim podacima i pregledom relevantnih informacija o dosadašnjoj profesionalnoj karijeri; 
 • Kratko motivaciono pismo koje objašnjava zašto želite da budete dio #synergy projekta i šta očekujete od ovog programa.