Održana treća radionica u okviru evropskog projekta #synergy

Treća od šest radionica evropskog projekta #synergy pod nazivom Razvijanje publike za klasičnu muziku, u organizaciji Međunarodnog festivala Vox Baroque, održana je 28. i 29. marta u Tirani, Albanija.

Na prvoj sesiji ove dvodnevne radionice učestvovali su predstavnici albanskog lokalnog kulturnog sektora prof. dr Vasil S. Tole (kompozitor, etnomuzikolog i potpredsjednik Akademije nauka Albanije), dr Herida Duro (direktorka politika i strategija kulturnog razvoja, Ministarstvo kulture) i gđa. Abigeila Voština (savjetnica ministra omladine), koji su diskutovali o istorijskom pristupu i različitim strategijama u vezi sa politikama za održivi razvoj i rast publike klasične muzike.
Druga sesija radionice bila je fokusirana na diskusiju o različitim pristupima i metodologijama koje, u pogledu razvoja publike za klasičnu muziku, koriste neki od najuglednijih festivala u regionu Medjunarodni festival KotorArt (Kotor), Dubrovačke ljetnje igre (Hrvatska), Festival Ljubljana (Slovenija), Centar Beogradskih festivala (Srbija), Vox Baroque (Albanija) i Kosovo Šopen asocijacija (Kosovo).

-Svi imamo problema sa politikama naših zemalja. Ne idu sve institucije u istom pravcu i ne prepoznaju ga kao način da obrazuju publiku. Prije Vox Baroque-a, niko u Albaniji nije znao šta je barokna muzika, osim muzičara. (..) Ljudi imaju ljubav prema umjetnosti, muzici i obrazovanju, ali vlade moraju jasnim strategijama da urede ovu oblast – istakao je Denis Bizga, iz Međunarodnog festivala Vox Baroque.

Ovo je bila treća od ukupno šest radionica koje se organizuju u okviru projekta #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu. Kroz ove radionice i aktivnosti regionalne mobilnosti, kao i kroz umrežavanje, učesnicima se pruža prilika da svoja iskustva i znanja podijele sa svojim kolegama, profesionalcima kulture, kako bi unaprijedili svoju konkurentnost i otvorili mogućnosti za koprodukciju. Sljedeća radionica pod nazivom Profesionalno obrazovanje & klasična muzika biće organizovana od strane Kosovo Šopen asocijacije, u maju u Prištini, na Kosovu.
Projekat #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu, iniciran od strane

Međunarodnog festivala KotorArt, podržan je od strane Evropske komisije, kroz program Kreativna Evropa i  okuplja neke od najvećih festivala umjetnosti u regionu. Ciljevi #synergy projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih zemalja učesnica projekta, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.

Više informacija o projektu #synergy dostupno je na Internet stranici https://synergyproject.info/