Stručno predavanje Isaka Adižesa na Međunarodnom festivalu KotorArt

Isak Adižes (Ichak Adizes), svjetski stručnjak u oblasti menadžementa i liderstva, će, po prvi put, održati predavanje na Međunarodnom festivalu KotorArt i to na temu: “Tajne uspjeha: moderne kompanije i liderstvo”.

 

Teme predavanja:

  • Šta bi trebalo da bude cilj svake uspješne organizacije osim profita
  • Zašto fokusiranje samo na profit može biti disfunkcionalno
  • Kako riješiti potencijalne destruktivne konflikte u kompaniji, porodici, zemlji?
  • Kako identifikovati osobine dobrog lidera?
 
Isak Adižes je jedan od najcjenjenijih konsultanata u oblasti biznisa i upravljanja organizacijom, stručni savjetnik vodećih svjetskih kompanija i vlada, osnivač i predsjednik “Adižes instituta” u Kaliforniji, predavač na brojnim prestižnim univerzitetima i dobitnik velikog broja nagrada za svoj autorski rad.

 

Predavanje će se održati 16. jula 2019. godine u hotelu Chedi u Luštici Bay

Prijaviti se možete OVDJE.

Promotivna cijena od 200 eura.

Agenda predavanja:

18.00 – 18.30 Registracija i piće dobrodošlice
18.30 – 18.45 Uvodni govor
18.45 – 19.45 Predavanje Isaka Adižesa I dio
19.45 – 20.00 Pauza
20.00 – 20.30 Muzički nastup Safira Adižesa i potpisivanje knjiga
20.30 – 21.15 Predavanje Isaka Adižesa II dio
21.15 – 21.45 Pitanja i diskusija
23.00 Koktel party

 

Osim navedenog u agendi, u cijenu ulaze i besplatne karte za Gala koncert Festivalskog orkestra 17. jula u Kotoru na kom će nastupiti Safir Adižes i, kao gost na harmonici, njegov otac – Isak Adižes, kao i sertifikat o učešću na predavanju.

music_forces_united-07-17-35-Pano s.jpg

KotorArt, manifestacija od državnog značaja za kulturu Crne Gore, jedan je od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u regionu. Od svog osnivanja 2002.  godine, KotorArt svakog ljeta okuplja impresivan broj međunarodnih umjetnika, sa preko 200 programa na brojnim ambijentalnim lokacijama u Kotoru i širom Boke, privlačeći više desetina hiljada posjetilaca, čime se svrstava u najposjećenije festivale ovog tipa. Ono što posebno karakteriše KotorArt jesu programski i produkcioni kapacitet da različite discipline i oblasti integriše sa umjetnošču i kulturom kao posebnu komunikacijsku platformu i vrijednost “per se”. Održivi razvoj, ekologija, zdravstvo, prosvjeta, aktuelna društvena zbivanja, turizam, biznis, IT tehnologije, sport, samo su neke od tema koje su do sada uspješno isprepletane kroz festivalske projekte.